མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

ཆོ་ག

ཆོས་སྤྱོད།

འདོན་རྟ་དབྱངས།

མཆོད་པ་དང་མཆོད་རྫས།

ཐིག་རྡུལ་ཚོན།

དབང་ལུང་མན་ངག

མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ།

ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་།

ན་བཟའ་ཆས་སྐོར།