མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

༄༅། །ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཚིགས་བཅད་བྱུང་ཚུལ།

    སྤེལ་དུས།  2020-05-27 14:51:58     རྩོམ་པ་པོ།   ཀློང་དོར་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།    ཀློག་ཐེངས།  
ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་། ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆུང་གཏོང་།

༄༅། །ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཚིགས་བཅད་བྱུང་ཚུལ།.pdf5qMརྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།


5qMརྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།:མཁའ་ཚེ།