མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།(果洛藏族自治州)

རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།(黄南藏族自治州)

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།(海南藏族自治州)

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།(海北藏族自治州)

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།(海西蒙古族藏族自治州

མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ།(海东地区)

ཟི་ལིང་ས་ཁུལ།(西宁地区)

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།(玉树藏族自治州)