མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་བཞུགས་སོ།།

མཛད་པ་པོ།   ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ
འཆད་ཁྲིད་མཁན།   རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
སྤེལ་དུས།   2020-03-10 14:01:17ཉན་ཐེངས།  
ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
བརྒྱུད་འགོད།