མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

༄༅།།བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོལ་མ།

མཛད་པ་པོ།   ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ།
འཆད་ཁྲིད་མཁན།   རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཚང་།
སྤེལ་དུས།   2020-05-21 11:14:05ཉན་ཐེངས།  
ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
བརྒྱུད་འགོད།